موضوعات = حقوق خصوصی
جستاری فقهی حقوقی در خصوص دفن اموات در املاک شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245812.3493

سعید محجوب؛ محمدتقی مرادی


بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.30497/law.2024.245434.3450

سیدعلی‌اصغر رحیمی؛ سیدفاضل سیدی


امکان‌سنجی تعدیل اجاره‌بها در شرایط شیوع بیماری‌های همه‌گیر؛ با تأکید بر ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245676.3482

نصراله جعفری خسروآبادی؛ حسین عابدینی؛ امیرحسین حبیب‌اللهی‌یان


پیوندزنی حقوقی به جهان اسلام؛ مطالعه موردی قانون مدنی عراق با تکیه بر رویکردهای حقوقی السنهوری [به زبان انگلیسی]

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.30497/law.2024.245602.3472

عمار کریم کاظم الفتلاوی؛ قاسم هیال رسن العبیدی


همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره‌های عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1403

10.30497/law.2024.246176.3531

مهدی منتظرقائم


امکان‌سنجی استناد به اصول و قواعد فقه در تعیین عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/law.2024.245860.3498

محمد منصوری؛ محمدمهدی الشریف؛ سید محمدصادق طباطبایی


مفهوم‌شناسی «شخص» و «شخصیت» و تأثیر اشتباه در آن‌ها بر وضعیت اعمال حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

10.30497/law.2024.246383.3548

بهزاد پورسید؛ محمدجواد فرح‌زادی؛ محمدجواد حیدری هرستانی


بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.30497/law.2024.246194.3535

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ طاهر حبیب‌زاده؛ محمد تقی‌پور


تأملی در ادلّه روایی اعتبار اسناد رسمی و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1403

10.30497/law.2024.245910.3506

یزدان طاهرآبادی


واکاوی نقش بلوک‌سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/law.2024.245690.3485

خیراله پروین؛ ولی رستمی؛ نادر میرزاده کوهشاهی؛ علی الهیاری‌فرد


امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

10.30497/law.2024.246287.3541

محمدهادی جواهرکلام؛ سیدفاضل سیدی


کاوشی در انگاره‌های تربیتی قاعده احسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.30497/law.2024.245879.3505

حمید مسجدسرایی؛ محمدخالد نبی‌نیا


تحلیل کارآمدی شیوه‌‌‌های جبران خسارت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

10.30497/law.2024.246192.3534

رضا دریائی؛ جمال نیک‌کار؛ فرشید خسروی


تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخله‌گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1403

10.30497/law.2024.245955.3509

حسن علی‌پور؛ احد شاهی دامن‌جانی


اعتبارسنجی اعمال قضایی حاکم اسلامی؛ مطالعه تطبیقی «کتابت حاکم بر قاضی» در فقه امامیه و عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403

10.30497/law.2024.246185.3536

سیدمهدی میرداداشی؛ سیامک قیاسی؛ علی کشاورز


بازخوانی آراء شهید دکتر بهشتی پیرامون «بیمه اجتماعی» در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403

10.30497/law.2024.245858.3496

محمد بهادری جهرمی؛ محمدصادق داریوند


مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1403

10.30497/law.2024.245853.3500

بهزاد پورسید؛ محمدجواد حیدری هرستانی؛ محمدجواد فرح‌زادی


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-32

10.30497/law.2023.243942.3334

سیدمصطفی محقق داماد؛ علی ساعتچی؛ محمدهادی جواهرکلام


تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 33-62

10.30497/law.2024.245349.3441

عباس میرشکاری؛ فاطمه رمضانی