تغییر در تناوب انتشار

‌‌

  • به اطلاع پژوهشگران ارجمند می‌رساند؛

    • به موجب مجوز اخذ شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تناوب انتشار پژوهش‌نامه حقوق اسلامی از ابتدای بیست و سومین سال انتشار (۱۴۰۱) از دوفصلنامه به فصلنامه تغییر یافت.