فایل‌های مورد نیاز

 • نویسندگان ارجمند هنگام ارسال مقاله باید دو فایل به شرح زیر در سامانه نشریه بارگذاری نمایند؛
اول - فایل اصلی مقاله


⇐   دریافت قالب نمونه برای مقالات فارسی و عربی - Template   ⇒

⇐   دریافت قالب نمونه برای مقالات انگلیسی - Template   ⇒


   • این فایل حاوی متن کامل مقاله است؛ در خصوص نحوه تحریر مقاله به «شیوه‌نامه تدوین مقالات» مراجعه فرمایید.

   • از درج نام و مشخصات نویسندگان مقاله در این فایل اکیداً پرهیز شود.

   • در صورت عدم رعایت شیوه‌نامه تدوین مقالات، مقاله جهت اصلاح و ارسال مجدد به نویسندگان محترم عودت خواهد شد، لذا برای تسریع در امر پردازش و داوری مقاله، این فایل را دقیقاً مطابق با شیوه‌نامه مذکور تنظیم فرمایید.

   • به منظور تسهیل در انطباق متن مقاله با شیوه‌نامه تدوین مقالات نشریه، می‌توانید از قالب نمونه فوق (Template) استفاده نمایید.
    • برای جایگذاری (Paste) متن مقاله در بخش‌های مختلف فایل نمونه، از گزینه «Keep Text Only» استفاده کنید:

دوم - فایل تعهدنامه و اعلام تعارض منافع


⇐   دریافت در قالب PDF   ⇒

⇐   دریافت در قالب Word   ⇒


   • نویسنده مسئول مقاله باید این فایل را در یکی قالب‌های فوق بارگیری، به دقت تکمیل و امضاء نماید. درج تصویر امضاء به جای امضای خودکاری بلامانع است.

   • هر شخصی که در این تعهدنامه نویسنده مسئول معرفی گردد و آن را امضاء کند باید با حساب کاربری خود در این وبگاه مقاله را ارسال نماید. چنانچه ارسال‌کننده مقاله در وبگاه نشریه و امضاءکننده تعهدنامه اشخاص متفاوتی از نویسندگان باشند، مقاله جهت رفع این مغایرت و ارسال مجدد عودت خواهد شد.

   • هنگام تکمیل تعهدنامه لازم است وابستگی سازمانی نویسندگان (Affiliation) مطابق با شیوه‌نامه نشریه در این خصوص مرقوم شود.   ⇐   دریافت شیوه‌نامه

   • افزودن نویسندگان یا کاستن از آنان پس از ارسال مقاله ممکن نیست، لذا هنگام تکمیل تعهدنامه و ثبت مقاله در وبگاه، دقت لازم را در خصوص تعداد، مشخصات و ترتیب نویسندگان مبذول فرمایید.

   • چنانچه عنوان مقاله حسب نظر داوران مورد اصلاح و بازنگری واقع شود، نویسنده مسئول موظف است در هنگام پذیرش مقاله این تعهدنامه را مجدداً و با درج عنوان جدید مقاله تکمیل و ارسال نماید.

 


 

 •