•  اطلاعات آماری نشریه  •
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 410
تعداد نویسندگان 592
تعداد داوران 245
تعداد مقالات ارسال شده 2,414
تعداد مقالات رد شده 1,911
تعداد مقالات پذیرش شده 148
درصد پذیرش 6
زمان پذیرش (روز) 262
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 14
اطلاعات آماری به تفکیک سال
رتبه نشریه در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: «ب» 

•   نوع و اعتبار نشریه: واجد اعتبار «نشریه علمی» از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
     •   مجوز شماره 3/196191 مورّخ 1391/09/22
•   آغاز انتشار: زمستان 1379
•   حوزه موضوعی: دانش حقوق با رویکرد اسلامی
•   پست الکترونیک: ilrisu@yahoo.com

•   نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی | مروری | ترویجی
•   زبان نشریه: فارسی، به همراه چکیده انگلیسی
•   مشابهت‌یابی: دارد | سمیم نور
•   نحوه دریافت مقالات: صرفاً الکترونیکی و از طریق این پایگاه
•   نوع داوری: داوری همتا | دو سو ناشناس
•   تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور
•   هزینه داوری مقالات: بدون اخذ هزینه از نویسندگان
     •   صرفاً دریافت هزینه ویراستاری چکیده انگلیسی از مقالات پذیرش شده

•   متوسط زمان بررسی اولیه: سه روز
•   متوسط زمان اعلام نتیجه: حداقل دو و حداکثر شش ماه
•   
اخذ شناسه بین­‌المللی دیجیتال اسناد (DOI) و دیجیتال اشیاء (DOR) برای هر مقاله: دارد
•   این نشریه ضمن رعایت اخلاق در انتشار، تابع ضوابط کمیته بین‌­المللی اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی و آیین‌نامه اجرایـی این قانون پیروی می‌نماید.

‌‌

شماره جاری: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 59، خرداد 1402، صفحه 1-172