فهرست کلی داوران

نام خانوادگی نام وابستگی سازمانی صفحه در Publons
Larsen Lena عضو هیأت علمی دانشگاه اسلو  
Melchert Christopher عضو هیأت علمی دانشگاه آکسفورد  
آئینه نگینی حسین عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
آدمی ابرقویی محمد دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
آقاموسی طهرانی رضا دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
آقایی طوق مسلم دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
آقایی میبدی حسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
آهنگران محمدرسول عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
آهنگری احسان عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
ابدی سعیدرضا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیمی سیدنصرالله عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
ابراهیمیان نجات‌اله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
ابریشمی راد محمد امین عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان  
احسانی‌فر احمد عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه  
احسن مجید عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
احمدزاده رسول دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
احمدی محمدحسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
احمدی ابهری سید محمدعلی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
احمدی‌فر رسول عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر  
اربابی مسعود عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
اردبیلی محمدعلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
ارژنگ اردوان عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج  
ارسطا محمدجواد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
استوارسنگری کوروش عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
اسدزاده سیمین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
اسماعیلی محسن عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
اصغری شورستانی محمدرضا عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
افشارنیا طیب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
افشاری فاطمه عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه  
افشانی هادی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
اکبری محمود عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی  
اکبری حاجی‌آباد محمدعلی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
اکرمی روح‌الله عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
السان مصطفی عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی  
الشریف محمدمهدی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان  
الهام صادق عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
الهام غلامحسین عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
امامی آرندی حبیب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
امامی‌پور محمد عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام  
امانی مسعود عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
امجدیان حسن دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
امینی منصور عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
انصاری باقر عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
انصاری علی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
ایزانلو محسن عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
ایمانی مقصود دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
بابائی ایرج عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
بابایی احسان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
بادینی حسن عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
باریکلو علیرضا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
باقری احمد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
بدیع صنایع اصفهانی امین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
برزگر خسروی محمد عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  
بستان نجفی حسین عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام  
بهادری جهرمی علی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
بهادری جهرمی محمد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
بهره‌مند حمید عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
بیاتی محمدحسین عضو هیأت علمی دانشگاه عدالت  
بیگدلی سعید عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان  
بیگدلی عطاءالله عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام  
پتفت آرین عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
پروین خیرالله عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
پور امینی محمدحسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
پورسید بهزاد عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
پورعبدالله کبری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
پورعبدالله محسن دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
پیری مهدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
پیغامی عادل عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
پیغمبری سیدمحمدحسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
پیوندی غلامرضا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
تقی‌پور درزی نقیبی محمدحسین عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران  
تنگستانی محمدقاسم عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی  
توحیدی احمدرضا عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
توحیدی‌مهر احسان دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
توکل‌پور محمدهادی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
توکلی محمدمهدی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
جاویدی مجتبی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز  
جعفری امین عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
جعفری مجتبی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان  
جعفریان علیرضا دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
جعفری خسروآبادی نصرالله عضو هیأت علمی دانشگاه میبد  
جلالی محمد عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
جلالی فراهانی امیرحسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
جمال‌الدین زنجانی محمود عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
جهان‌بین فرزاد عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد  
جوان‌آراسته حسین عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
جواهرکلام محمدهادی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
جواهری طهرانی محمد عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز  
حاجی ده‌آبادی احمد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
حاجی ده‌آبادی محمدعلی عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
حاجی‌علی‌خمسه مرتضی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
حبیب‌زاده طاهر عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حبیب‌نژاد سید احمد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
حبیبی درگاه بهنام عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
حسن‌زاده مهدی عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
حسنی محمد عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
حسینی سیدامراله عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی  
حمدالهی عاصف دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
حیاتی علی عباس عضو هیأت علمی دانشگاه رازی  
خادم‌رضوی قاسم عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
خدابخشی عبدالله عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
خدارحمی نسرین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
خسروشاهی قدرت‌الله عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان  
خسروی احمد عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند  
خلف‌رضایی حسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
خندان سید‌علی‌اصغر عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
خوئینی غفور عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی  
دادمرزی سیدمهدی عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
دارویی عباسعلی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
دانش‌پژوه مصطفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
داوری محسن عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
درخشان‌نیا حمید دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
درویش متولی میثم دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
ذاکرحسین محمدهادی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
رئیسی روح‌الله دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
راجی سیدمحمدهادی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
ربیع‌زاده علی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
رجبی تاج‌امیر ابراهیم عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی علیه‌السلام  
رستمی غازانی امید عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام  
رشوند بوکانی مهدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
رضائی‌زاده محمدجواد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
رضایی مجید عضو هیأت علمی دانشگاه مفید  
رفیعی محمدتقی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
روانبخش مسلم دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
ریاضت زینب دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
زرکلام ستار دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
زمانی امین‌الله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
زمانی سیدقاسم عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
زهروی رضا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
زیبایی‌نژاد محمدرضا دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
ساداتی سیدمحمدمهدی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز  
ساعتچی علی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
سرمدی پگاه عضو هیأت علمی دانشگاه میبد  
سلطانی رضا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
سلطانی سیدناصر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
سلطانی محمد عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
سمائی صحنه‌سرایی مهدی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
سیاه‌بیدی کرمانشاهی سعید دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
شاکری زهرا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
شاه‌سنایی محمدرضا عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی  
شاهنوش‌فروشانی محمد عبدالصالح عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
شایگان اسماعیل دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
شریعت‌باقری محمدجواد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
شریف‌زاد مجید دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
شعاریان ستاری ابراهیم عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز  
شکاری روشنعلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
شمشیری علیرضا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
شهابی مهدی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان  
شیدائیان زینب دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
صابری تولایی علی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
صادق‌منش جعفر دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
صادقی محسن عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
صالحی مازندرانی محمد عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
صبوری‌پور مهدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
صفاری‌نیا محیا عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
صفری محسن عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
صفری ریزی حامد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
صیرفی ساسان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
طاهری سهیل عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
طباطبائی حصاری نسرین عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
طباطبائی نژاد سیدمحمد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
طجرلو رضا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
طحان‌نظیف هادی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
طلابکی اکبر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
طهماسبی علی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی  
طوسی عباس عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
عابدیان میرحسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
عابدینی حسین عضو هیأت علمی دانشگاه میبد
عالی‌پناه علیرضا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
عباسی لاهیجی بیژن عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
عبدالله‌پور اکرم عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور  
عبداللهی حسین عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد  
عبداللهی سیدمحمدعلی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
عبداللهی محسن عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
عبدالملکی مهدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
عزیزی سیدمجتبی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
عسگری جعفر دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
عطار محمدصالح دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
عطریان فرامرز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
عظیم‌زاده اردبیلی فائزه‌سادات عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
عمرانی سلمان عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
غفاری هدی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
غلامی حسین عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
غمامی سیدمحمدمهدی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
فاضلی‌نژاد جواد دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
فتاحی زفرقندی علی عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان  
فراهانی محمدصادق دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
فراهانی محمدعلی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
فراهانی‌فرد سعید عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
فرحزادی علی اکبر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
فریادی مسعود عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران  
فضلی حسن دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
فقیه‌لاریجانی فرهنگ عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران  
فلاح‌زاده علی‌محمد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
فهیمی عزیزاله عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
فیضی‌چکاب غلام نبی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
قانع احمدعلی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
قبولی درافشان سید محمدمهدی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
قبولی درافشان سید محمدهادی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
قدیر محسن عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
قربان‌زاده حسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
کاظمی سیدمحمدصادق عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
کاظمی محمود عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
کاظمی نجف‌آبادی عباس عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
کامیار غلامرضا دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
کرمی حامد عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد  
کریمی نسرین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
کوهی اصفهانی کاظم عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
لبانی مطلق محمدصادق عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم  
ماندگار مصطفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
مبین حجت عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز  
محبی جلیل عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  
محبی داود عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
محسنی حسن عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
محسنی سعید عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
محسنیان سیدعلی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
محمدزاده مسلم دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
محمدزاده مهدی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
محمدنسل غلامرضا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
محمدی قلعه احمد ‌دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
محمودی جانکی فیروز عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
مرادی خدیجه عضو هیأت علمی دانشگاه رازی  
مرادی یاسر دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
مسجدسرائی حمید عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان  
مسعودیان مصطفی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد  
مشایخ نصیر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
مشایخی زهرا دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
مشهدی علی عضو هیأت علمی دانشگاه قم  
مشهدی‌زاده علیرضا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
مصباحی‌مقدم غلامرضا عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
مظاهری امیرمسعود دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
مظفری خدیجه عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)  
مظفری مصطفی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
مظهری محمد عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز  
ملائکه‌پور شوشتری سیدمحمدحسن عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
منتی‌نژاد صادق دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
منصوریان مصطفی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
مهاجری مریم دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
مهدوی اصغرآقا عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
مهدوی محمود عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
موسوی‌فر سیدحسین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
موسی‌زاده ابراهیم عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
مولائی آیت عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز  
مولابیگی غلامرضا دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
مومنی‌راد احمد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
میرخلیلی سیدمحمود عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
میرشکاری عباس عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
نجابت‌خواه مرتضی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران  
نجفی‌خواه محسن دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
نژندی‌منش هیبت‌اله عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
نصرت‌پناه محمدصادق عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
نصیری مصطفی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری  
نظری‌علوم میثم دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
نعناکار محمدجعفر دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
نقیبی ابوالقاسم عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری  
نهرینی فریدون عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
نوبهار رحیم عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
نورایی مهدی دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
نیکونهاد حامد عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
هادی حامد دانش‌آموخته دکتری تخصصی  
هوشمند فیروزآبادی حسین عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
ویژه محمدرضا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
یزدانی نجف عضو هیأت علمی دانشگاه میبد  
یزدانیان علیرضا عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان  
یزدانیان محمدرضا دانش‌آموخته دکتری تخصصی

 

‌‌