شیوه‌نامه تدوین مقالات

 

شرایط کلی مقاله

 

 • حجم مقاله باید بین 5 تا 11 هزار واژه باشد.

  • فهرست منابع انتهایی مقاله جزء حجم محسوب نمی‌گردد.

 • از ذکر نام و مشخصات نویسندگان در فایل مقاله اکیداً پرهیز شود.

 • فایل مقاله صرفاً در قالب Word و با فرمت docx دریافت می‌شود.   ⇐   دریافت قالب نمونه

 • شیوه استناددهی در این نشریه درون‌متنی و بر پایه روش APA است. نویسندگان ارجمند برای ملاحظه ضوابط این روش به «این صفحه» مراجعه فرمایند و همه ارجاعات مقاله، اعم از ارجاعات درون‌متنی و فهرست منابع را مطابق با این شیوه تنظیم نمایند.

 • کلیه توضیحات اضافی، یادداشت‌ها و معادل‌های انگلیسی اسامی و اصطلاحات باید در همان صفحه و به صورت پاورقی «Footnote» درج شوند.

  • لطفاً در نرم‌افزار Word از گزینه «Insert Footnote» برای افزودن پاورقی استفاده کنید و از درج پاورقی به صورت دستی و غیرخودکار اجتناب فرمایید.

 


 

ساختار مقاله

 

 • صفحه اول: عنوان + چکیده + واژگان کلیدی (به زبان انگلیسی)

 • صفحه دوم: عنوان + چکیده + واژگان کلیدی (به زبان فارسی)

 • صفحات بعد: مقدمه + بدنه مقاله + نتیجه‌گیری + منابع

 


 

عنوان مقاله

 

 • عنوان مقاله باید دقیق، تا حد امکان کوتاه، گویا، خواندنی و در ارتباط کامل با محتوای پژوهش باشد، به نحوی که ایده اصلی تحقیق و تمام موضوع بدنه مقاله را پوشش دهد.

 


 

چکیده

 

 • حجم چکیده باید بین 150 تا 300 واژه باشد.

 • چکیده یک متن واحد (ترجیحاً در یک پاراگراف) و ساختاریافته است که پس از بیان کوتاه مساله، اهمیت آن و روش انجام پژوهش، دست‌آورد و نتیجه بدیع مقاله را به اختصار بیان می‌کند. چکیده، آیینة تمام‌نمای یک مقاله است.

 • نحوه نگارش صحیح یک چکیده با مقدمه و بدنه مقاله متفاوت است و باید پس اتمام تحقیق و تدوین مقاله نگاشته شود، لذا از استفاده عینی برخی جملات مقدمه، بدنه و نتیجه‌گیری در نگارش چکیده پرهیز شود.

 


 

واژگان کلیدی

 

 • واژگان کلیدی یک مقاله، مفاهیم اصلی به کار رفته در تحقیق اند که از متن مقاله استخراج می‌شوند.

 • تعداد واژگان کلیدی باید بین 4 تا 7 واژه باشد.

 


 

مقدمه

 

 • محتوای مقدمه شامل توضیحات مقدماتی، بیان مساله و مبانی توجیهی پرداختن به آن، هدف یا اهداف اصلی تحقیق، توضیح اجمالی ساختار بدنه مقاله، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها، پیشینه پژوهش و نهایتاً روش پژوهش است. مقدمه باید طوری نگارش شود که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد.

 • همانطور که در فایل قالب نمونه (Template) مشهود است، می‌بایست عناوین «پیشینه پژوهش» و «روش پژوهش» در انتهای مقدمه برجسته شده و به صورت بخشی مستقل باشند.

 


 

بدنه مقاله

 

 • بدنه مقاله که مبتنی بر پلان مقاله نگارش می‌شود باید به صورت منطقی فصل‌بندی و شماره‌گذاری شوند؛ تیترهای اصلی و فرعی با شماره و از سمت راست متمایز شده، بین اعداد نقطه و در انتها نیز نقطه گذاشته می‌شود.

  • تیترها و زیرتیترها نهایتاً با سه شماره از یکدیگر متمایز می‌گردند. برای تقسیم‌بندی بیشتر از حروف ابجد و سپس از اعداد ترتیبی فارسی استفاده نمایید.

  • مثال:

                                                      1.

                                                         1.1.

                                                         2.1.

                                                                1.2.1.

                                                                2.2.1.

                                                                            الف.

                                                                                   اول.

                                                                                   دوم.

                                                                                   سوم.

                                                                            ب.

                                                         3.1.

                                                      2.

                                                         1.2.

                                                         2.2.

                                                         3.2.

                                                         4.2.

                                                      3.

                                                      4.

                                                         1.4.

                                                                1.1.4.

                                                                2.1.4.

                                                         2.4.

 


 

نتیجه‌گیری

 

 • محتوای نتیجه‌گیری در بردارنده بیان مساله، مرور خلاصه متن، نتایج منطقی حاصل شده در تحقیق، برجسته‌سازی نوآوری مقاله و بالاخره پیشنهادات مرتبط و برآمده از نتایج پژوهش است.

 • در مقالاتی که نتیجه‌گیری متضمن پیشنهاد است (نظیر پیشنهاد اصلاح مواد قانونی و امثال آن) نویسندگان می‌توانند بعد از تیتر «نتیجه‌گیری» تیتر جدیدی تحت عنوان «پیشنهادها» اضافه نمایند و پیشنهادات حاصل آمده از بحث را در این بخش ذکر کنند.

 


 

منابع

 

 • علاوه بر ذکر درون‌متنی منابع و مآخذ مورد استفاده در متن مقاله، باید فهرست منابع استنادی در انتهای مقاله و به شیوه مأخذنویسی APA درج شود. برای ملاحظه راهنمای مأخذنویسی به «این صفحه» مراجعه نمایید.

 • شایان ذکر است صرفاً منابعی که نویسندگان در متن مقاله به آن‌ها استناد کرده‌اند باید در این قسمت فهرست شوند؛ ممکن است محققان در طول پژوهش از منابعی نیز بهره گرفته باشند که در متن مقاله به آن ارجاع نداده باشند، این دست منابع نباید در فهرست انتهایی ذکر شوند. به بیان دیگر، این فهرست صرفاً تجمیع استنادات درون‌متنی مقاله با ذکر اطلاعات کتاب‌شناختی مطابق با شیوه APA است.

 • ترتیب ذکر منابع:

  • قرآن کریم و دیگر کتب مقدس | به ترتیب الفبا
  • قوانین، سیاست‌های کلی نظام، اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی | به ترتیب الفبا
  • منابع فارسی و عربی | به ترتیب الفبا
  • منابع لاتین | به ترتیب الفبا
  • منابع اینترنتی

 • برای درک بهتر «فهرست منابع این مقاله» را ملاحظه فرمایید.

 


 

راهنمای تحریر متن و تنظیم قلم

  • فاصله خطوط در کل متن مقاله 0.9 باشد.

 • در پاراگراف‌ها - بجز از پاراگراف اول - با استفاده از گزینه Indentation به میزان 0.5 تورفتگی ایجاد شود.

 • تیترهای اصلی و فرعی بدنه مقاله (بعد از مقدمه تا ابتدای نتیجه‌گیری) با روش شماره‌گذاری عددی که در بالا ذکر شد تنظیم شوند.