ضوابط عمومی

 

مقالات قابل انتشار

 

 • مقاله پژوهشی - Research Article

  • یک پژوهش اصیل است که نویسندگان ابتدا به تبیین دقیق اهداف، فرضیه‌ها و سوال اصلی پژوهش می‌پردازند و ضمن مراجعه به آثار علمی دست اول و همچنین بیان وجه نوآوری و تمایز نوشتار خود از دیگر پژوهش‌‌‌های صورت گرفته، استدلال منحصر به فرد خویش را به صورت ساختاریافته تشریح نموده و نهایتاً نتایج بدیع تحقیق را بیان می‌کنند. نتایج ارائه شده در یک مقاله پژوهشی، حاصل مستقیم همان نوشتار است.

 • مقاله مروری - Review Article

  • پژوهشی که نویسندگان ضمن مراجعه به تعداد قابل اعتناء از آثار پژوهشی منتشر شده و بدون چشم‌پوشی از منابع دست اول، آخرین یافته‌های علمی در یک موضوع خاص را مورد تحلیل قرار می‌دهند و با رویکردی متفاوت، نوآورانه و یا انتقادی، به دسته‌بندی نظرات پژوهشگران و یا تبیین دقیق یک مسأله می‌پردازند. یک مقاله مروری معمولاً یک نمای کلی از موضوع پژوهش را بر پایه دیگر آثار پژوهشی ارائه می‌نماید و غالباً فاقد نتایج جدید و اصیل است.

 • مقاله ترویجی - Brief Communication Paper

  • پژوهشی که نویسندگان پس از ملاحظه دیگر آثار و منابع منتشر شده در حوزه موضوعی تحقیق، گزارشی ساختاریافته از مطالعات خویش را ارائه می‌نمایند. اگر چه یک مقاله ترویجی فاقد نوآوری و دستاورد جدید است، لکن مخاطب را با یک گردآوری معتبر و مفید در موضوع پژوهش مواجه خواهد کرد.


 

مرتبه علمی نویسندگان

 

 • حسب تصمیم هیأت محترم تحریریه، حدأقل یکی از نویسندگان مقاله ارسالی باید دارای مدرک دکتری باشد.

 


 

تعداد نویسندگان

 

 • این نشریه مقالاتی با مشارکت حداکثر سه نویسنده را ارزیابی و منتشر خواهد کرد.

  • استثنائاً در مقالات مستخرج از رساله دکتری، ارسال مقاله با مشارکت چهار نویسنده بلامانع است.

 


 

تراکم نویسندگان

 

 • پژوهش‌نامه حقوق اسلامی به منظور رعایت حقوق تمامی نویسندگان، از هر نویسنده (اعم از نویسنده مسئول یا همکار) حداکثر یک مقاله در سال منتشر می‌کند.

  • در صورت پذیرش بیش از یک مقاله در سال، مقاله متأخر در صف انتشار قرار گرفته و در سال آتی منتشر خواهد شد.

 


 

استاندارد مأخذنویسی

 

 • استناددهی در این نشریه، به صورت درون‌متنی و بر پایه شیوه‌نامه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) صورت می‌پذیرد که نویسندگان ارجمند می‌بایست ارجاعات مقاله ارسالی را منحصراً مطابق با این شیوه‌نامه تنظیم کنند.

 


 

قالب انتشار مقالات

 

 • انتشار مقالات در پژوهش‌نامه حقوق اسلامی صرفاً به شیوه الکترونیک و در بستر همین وبگاه صورت می‌گیرد.

 


 

ضوابط و شرایط دیگر

 

 • مقاله باید در زمان واحد صرفاً به فصلنامه علمی «پژوهش‌نامه حقوق اسلامی» جهت ارزیابی ارسال شود و نباید تا اعلام نهایی نتیجه ارزیابی و داوری مقاله توسط این نشریه، همزمان به نشریه دیگر ارسال گردد.

 • مقاله و یا بخشی از آن نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی و خارجی به هیچ زبانی منتشر شده باشد.

 • مکاتبات نشریه منحصراً با نویسنده مسئول مقاله است و در قبال پاسخگویی به دیگر نویسندگان تعهدی نخواهد داشت.

 • نشریه در خصوص دخل و تصرف در مفادّ مقاله پذیرش شده در حدود متعارف آزاد است.

 • موضوع و محتوای مقالات ارسالی باید در راستای محورهای علمی، اهداف و چشم‌انداز نشریه باشد.

 • مقالات ارسالی باید دارای اصالت لازم و مبتنی‌ بر تحقیقات علمی نویسندگان و همراه با نوآوری باشند و سهمی در پیشبرد علم در حوزه مختص خود ایفا نمایند.

 • در جریان ارسال مقاله به این نشریه باید حقوق تمام مشارکت‌کنندگان در پژوهش رعایت گردد، نویسنده مسئول عهده‌دار این امر خواهد بود.

 • در صورتی‌که مقاله حاصل و مسخرج از طرح پژوهشی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد یا رساله دکتری تخصصی باشد و یا به هر طریقی حمایت مالی و یا سازمانی از آن صورت گرفته باشد، نویسنده مسئول موظف به درج مراتب مذکور در تعهّدنامه ارسالی است.

 • در جریان نگارش مقاله، باید تمامی ضوابط و مقررات کشوری و اصول اخلاق نشر، از جمله رعایت حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤلفین و مصنفین و نیز دستورالعمل پیشگیری از تخلفات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و منشور اخلاقی دانشگاه صاحب امتیاز رعایت شود، از سرقت ادبی، سوء‌‌رفتار، جعل‌داده‏‌ها، ارسال و انتشار دوگانه و به طور کلی از هر عملی که مطابق با قانون مطبوعات، قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی و آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر تخلف قلمداد شده است، پرهیز کامل به عمل آید. در صورت وقوع تخلفات مذکور پژوهش‌نامه حقوق اسلامی از مقاله سلب اعتبار خواهد کرد.

 


 

⇐  اصول اخلاقی انتشار  ⇒