اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سلمان عمرانی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استادیار | دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

emraniisu.ac.ir
0000-0001-6296-679X

سردبیر

نجادعلی الماسی

حقوق بین‌الملل خصوصی استاد | دانشگاه تهران

almasiisu.ac.ir
0000-0003-0758-9471

اعضای هیات تحریریه

ولی رستمی

حقوق عمومی استاد | دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir
0009-0009-2176-3211

سیدحسین صفایی

حقوق خصوصی استاد | دانشگاه تهران

hsafaiiut.ac.ir

علی غلامی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد | دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

a.gholamiisu.ac.ir

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد | دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

فرید محسنی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

mohseniujsas.ac.ir

سیدفضل‌الله موسوی

حقوق بین‌الملل عمومی استاد | دانشگاه تهران

fmousaviut.ac.ir

توکل حبیب‌زاده

حقوق بین‌الملل عمومی دانشیار | دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

habibzadehisu.ac.ir

محمد روشن

حقوق خصوصی دانشیار | دانشگاه شهید بهشتی

m-roshansbu.ac.ir
0000-0003-3283-9268

سیدمصطفی سعادت مصطفوی

حقوق خصوصی دانشیار | دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

m.mostafaviisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

احمد ابوالوفاء محمد حسن

حقوق بین‌الملل عمومی استاد | دانشگاه قاهره | مصر

awafa888hotmail.com

احمد عاطف احمد

حقوق اسلامی استاد | دانشگاه کالیفرنیا | ایالات متحده آمریکا

aaahmaucsb.edu

علی عبدالعالی خشان الأسدی

حقوق خصوصی استاد | دانشگاه بصره | عراق

ali.khashanuobasrah.edu.iq
0000-0001-5506-9759

سیدحسام‌الدین سیداصفهانی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد | دانشگاه مونکتون | کانادا

hesam.esfahaniumoncton.ca

محمد علوم محمد العقابی

حقوق عمومی استاد | دانشگاه بغداد | عراق

dr.mohammadaloomcolaw.uobaghdad.edu.iq

عمار کریم کاظم الفتلاوی

حقوق خصوصی استاد | دانشگاه کوفه | عراق

ammark.albsherawiuokufa.edu.iq
0000-0002-9818-237X

اصغر علی بن علی محمد

حقوق خصوصی استاد | دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی | مالزی

ashgariium.edu.my
0000-0003-3468-0115

ولید علی ماهر مرسی

حقوق تجارت استاد | دانشگاه حِلوان | مصر

waleedmaher230gmail.com

احمد سامی مرهون المعموری

حقوق تجارت استاد | دانشگاه کوفه | عراق

ahmeds.almamuriuokufa.edu.iq

علی وردک

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد | دانشگاه ولز جنوبی | بریتانیا

ali.wardaksouthwales.ac.uk

طارق جمعه السید راشد

حقوق مالکیت فکری دانشیار | دانشگاه قطر | قطر

tr.gomaaqu.edu.qa
0000-0002-6099-2588

ژرژ کاوالیه

حقوق تطبیقی دانشیار | دانشگاه لیون 3 | فرانسه

georges.cavalieruniv-lyon3.fr

حمیدرضا یونسی

حقوق تجارت بین‌الملل استادیار | دانشگاه یورک | بریتانیا

hamid.younesiyork.ac.uk
0000-0002-5387-7143

ویراستار انگلیسی

طاهر حبیب‌زاده

حقوق فناوری اطلاعات استادیار | دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

habibzadeh114yahoo.com
0009-0000-0937-9780

مدیر نشریه

مجتبی عشوری

حقوق خصوصی کارشناسی ارشد | دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ilrisuyahoo.com