دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تبیین نظریه «ذاتی‌بودن رابطه لفظ و معنا» در اصول فقه امامیه و ارائه آثار حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245781.3489

سجاد افشار؛ امین ابراهیم‌زاده


جستاری فقهی حقوقی در خصوص دفن اموات در املاک شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245812.3493

سعید محجوب؛ محمدتقی مرادی


امکان‌سنجی تعدیل اجاره‌بها در شرایط شیوع بیماری‌های همه‌گیر؛ با تأکید بر ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245676.3482

نصراله جعفری خسروآبادی؛ حسین عابدینی؛ امیرحسین حبیب‌اللهی‌یان


بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.30497/law.2024.245434.3450

سیدعلی‌اصغر رحیمی؛ سیدفاضل سیدی


گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1402

10.30497/law.2024.245279.3432

مصطفی منصوریان؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی


مقاله مروری

واکاوی رویکرد سیره نبوی در خصوص جرایم اخلاقی زنان؛ با نگاهی به جرایم اخلاقی پیشا اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245633.3475

شهلا بختیاری؛ مریم ذکاوت


مقاله ترویجی

واکاوی قلمرو بدهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم؛ ملاحظه‌ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.30497/law.2024.245356.3442

محمدرضا عباسی؛ محمد شکری


مقاله پژوهشی

اعتبارسنجی تبادر پسا تشریعی در خوانش گزاره‌های فقهی حقوقی؛ مدخلی بر اصلاح قوانین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30497/law.2024.246018.3511

سیدمحمود هل‌اتائی؛ محمدکاظم توکلی اسلامی