دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 49، شهریور 1398، صفحه 1-300 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

صفحه 1-24

10.30497/law.2019.2533

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 25-50

10.30497/law.2019.2535

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

صفحه 77-96

10.30497/law.2019.2540

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی

صفحه 97-124

10.30497/law.2019.2541

فاطمه افشاری؛ ولی رستمی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

صفحه 125-146

10.30497/law.2019.2542

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران

صفحه 217-246

10.30497/law.2019.2546

محمد طه خرّاطها؛ محمدجواد شریف‌زاده