علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم قضایی.

چکیده

تنوعی از انگیزه‌ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه‌های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه‌ای که انگیزه انحصاری یا اصلی‌ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات می­نماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می‌تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می‌گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت‌های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم‌بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم‌شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه‌های مذهبی در مورد مذاهبی که منشأ وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه‌ها جرم‌زا نیست، انتقال نادرست آموزه‌های مذهبی و... و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه‌های نادرست و جرم‌زا عامل انحراف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The etiology of religiously motivated crimes

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Jamalodin hoseinzade 2
1 Associate Professor the faculty Islamic Knowledges and Law the University Imam Sadiq(a.s)
2 Ph.D. Student, University of Judicial Sciences, Iran.
چکیده [English]

A variety of motives have an undeniable role in committing certain intentional crimes and religious motives are one of the most important types of them. The title "committing crimes with religious motives" means any criminal act which is the exclusive or the main motive for committing it, is to act on religious orders or to protect religious privacy. This paper, by analytical descriptive method, proves that by looking at the dangerous examples and the role which these crimes can play in the destruction of religions, two important points are apparent. First, the factors of these crimes have delicate differences with the factors of the others, and therefore the division of factors below the conventional form of criminology is ineffective. The other is that the factors of religious crimes are different from religions that have the revelation source and religions that are deviations and divisions of the true divine religions. The result is that in divine religions that the teachings are not massive, the incorrect transmissions of religious teachings, etc., and in the case of inhumane religions, the wrong doctrines are deviation factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Religious motivation
  • religious
  • Sectarianism
  • Religiously motivated crime