قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

چکیده

بی‌گمان حقوق قراردادها یکی از پایه‌های مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدین‌دلیل پیش‌بینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقص‌های اصلی آن در حقوق ایران می‌پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۳ در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رأی و جبران‌کننده بودن آن وجود دارد، امکان‌سنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فی‌الواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رأی وحدت رویه منطقی است و می‌تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Recoverability of Losses Due to Decrease in Price Value in the Case of Termination of Contract

نویسندگان [English]

  • Ali Tahmasebi 1
  • Ali Shirazi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.S Student, Private Law, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

There is no doubt that contract law is one of the important foundations of economic system and efficiency and being up-to-date of its rules can have a major role on economic growth. So foreseeing suitable remedies for breach of contract is very important and it can be said that it is a fundamental factor in evaluating the efficiency of contract law. The paper analyses one of the major defects of Iranian contract law. It should be noted The Supreme Court in decree number 733 provided a solution for how to compensate buyer’s losses in an unauthorized transaction. Alongside with uncertainty and doubt that exists about the accepted standard in the decree and its restorative ability in these cases, the possibility of the application of the standard in other cases of dissolution of contract; specifically termination is an important question that giving an answer to it, is very necessary considered with practical aspects. In this survey, it has been proposed that the application of the decree in all causes of contract dissolution is rational and reasonable on the understanding that it has the same base in common with unauthorized transactions and in fact, the buyer has been deceived

کلیدواژه‌ها [English]

  • Termination of Contract
  • Compensation
  • Case Law
  • Deception
  • Negligence