واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن­ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت­های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک‌های دولتی و مردمی می‌کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می­نمایند و به نسبت بهره­مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می‌شوند. با وجود نظارت­های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی­باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می­گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت‌هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می‌باشند؛ دوم، دسته­ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه­هایشان، بالاتر از درآمدهای آن­ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن­ها از بودجه کل کشور می­باشد. به نظر می­رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن­ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the financial independence of non-governmental public institutions in terms of public financial law

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afshari 1
  • Vali Rostami 2
1 Ph.D of Public law and lecturer at Allameh Tabataba'i University, Lecture at University
2 Associate professor at the faculty of Law and Political Science, University of Tehran. vrostami
چکیده [English]

According to the Islamic Republic of Iran rules, Non-governmental public institutions, should be provided more than 50% of the budget through the institute itself. These institutions to provide this income, they do business activities, providing services, receiving fees, and using public and public assistance, but some of these institutions also use public funds and instead using from the government's budget, The government controls them in types of Administrative, judicial and parliamentary reviews. In spite of the government's supervision, it should be acknowledged that most of these institutions have a relative financial independence from the government in the administration of property, although the financial independence of these institutions is not the same. These institutions, based on their autonomy in the financial system and their dependence on the country's budget, are in three categories: first, institutions that provide their income from their activities, do not have a link with the budget of the country and have complete financial independence ; Second, a bunch of institutions that have incomes but their costs are higher than their incomes and require government assistance; the third category is generally lacks income and is financed by budget of the country. It seems that the third and even some institutions in the second category, despite the name of the non-governmental public institution, do not have the condition to provide more than 50% of the budget in the definition of these institutions and are under full control of the government because of the use of the state budget; So they aren't  non-governmental public institution according to the legal definition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Independence
  • Non-Governmental Institutions
  • Administrative Supervision
  • Judicial review
  • Parliamentary review