قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی

چکیده

قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت‌ نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک‌چین منعقد می­شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی­های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می‌باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می­گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است.
ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم­های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم‌های تخصیصِ مجوزِ استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم‌های اطلاعاتی، انجام می­شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می‌گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه­های هوشمند ظهور یافته، ‌انجام می­گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه­ای که می­توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که شیوه­های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه­­ها چیست؟ و این شیوه­ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت‌های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qquality of recognition of the intention of the dealers in Smart Contracts

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rashvand Boukani 1
  • Mahdi Naser 2
1 Assistant Professor, Private Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Judicial Sciences, Iran
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Judicial Sciences, Iran
چکیده [English]

Technology development is one of the tools for developing e-commerce. In recent years, the emergence of public Ledgers such as the Blockchain and the invention of digital cryptocurrencies have created a new type of electronic contract called smart contracts. Smart contracts are contracts under the supervision of artificial intelligence in the context of the Blockchain, and the contractor replaces them with smart properties or digital cryptocurrencies. Intention is one of the pillars of the formation of any contract in legal systems. These contracts must be able to identify the element of intent in order to be considered valid in any legal system. Acquiring the intent of the parties in smart contracts through the licensing mechanisms for the use of digital signatures, the mechanisms for assigning permissions to use virtual currencies, the mechanisms for accessing information systems, and in contracts that are represented by artificial intelligence, the conclusion of a transaction by The representative represents the intention of the attorney to grant the lawyer to the client.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Contracts
  • Blockchain
  • Artificial intelligence
  • Oracle
  • Digital signatures
  • Intention