کلیدواژه‌ها = شورای نگهبان
گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1402

10.30497/law.2024.245279.3432

مصطفی منصوریان؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی


تحلیلی بر ماهیت اساسنامه‌های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 163-192

10.30497/law.2024.245484.3459

علی صابری؛ غلامرضا مولابیگی؛ حسین محمدی احمدآبادی


تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین‌المللی

دوره 24، شماره 3، آذر 1402، صفحه 435-462

10.30497/law.2024.245719.3486

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ علی فتاحی زفرقندی؛ امیر لهراسبی


مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار

دوره 22، شماره 2، دی 1400، صفحه 313-336

10.30497/law.2021.75931

احسان آهنگری؛ عابدین مؤمنی


بایسته‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 2، دی 1400، صفحه 583-604

10.30497/law.2022.242521.3182

مهدی ابراهیمی؛ محمدجواد رضایی‌زاده؛ محمد بهادری جهرمی


همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 421-448

10.30497/law.2020.2695

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1395، صفحه 75-97

10.30497/law.2016.1958

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

دوره 15، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 55-77

10.30497/law.2015.1667

غلامحسین الهام؛ محمدامین ابریشمی راد