کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 675-712

10.30497/law.2024.245645.3478

عباس کعبی‌نسب؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی


تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین‌المللی

دوره 24، شماره 3، آذر 1402، صفحه 435-462

10.30497/law.2024.245719.3486

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ علی فتاحی زفرقندی؛ امیر لهراسبی


مشروطه‌گرایی در جامعه بین‌المللی

دوره 21، شماره 2، آبان 1399، صفحه 319-344

10.30497/law.2020.13658.2632

فضل الله موسوی؛ حسین خلف رضایی


واکاوی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی ایران

دوره 20، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 499-526

10.30497/law.2020.2698

آیت مولایی؛ فردین مرادخانی