دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 36، شهریور 1392، صفحه 1-204 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-26

10.30497/law.2013.1458

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 27-46

10.30497/law.2013.1459

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی)

صفحه 99-126

10.30497/law.2013.1462

توکل حبیب‌زاده؛ اسماعیل آجرلو


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

صفحه 127-156

10.30497/law.2013.1463

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی