دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 57، مهر 1401، صفحه 351-510 

مقاله پژوهشی

اخلاقگرایی قانونی، از نتیجه گرایی تا وظیفه گرایی

صفحه 351-378

10.30497/law.2022.242794.3217

عرفان کریمی راد؛ مجتبی فرحبخش؛ سید منصور میرسعیدی؛ قاسم قاسمی


امکان‌سنجی دادرسی علنی در فضای مجازی

صفحه 461-482

10.30497/law.2022.242238.3151

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ الیاس یاری؛ مهرداد پاکزاد؛ مهدی طالقان غفاری