موضوعات = حقوق بین‌الملل
تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین‌المللی

دوره 24، شماره 3، آذر 1402، صفحه 435-462

10.30497/law.2024.245719.3486

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ علی فتاحی زفرقندی؛ امیر لهراسبی


تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 77-96

10.30497/law.2019.2540

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی