حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید‌

چکیده

نظام‌های حقوقی و اسناد تجارت بین‌الملل آزادی قراردادی را محترم شمرده‌اند اولین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی ((PECL(2002)‌ بیان می‌دارد طرفین آزادند قراردادی را منعقد و محتـوای آن را تعیـین کنند. در کنار این اصل نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت‌ها در قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌تواند حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین‌الملل را تکمیل نموده و در حالت‌هایی که حکومت خشن و غیر قابل انعطاف اصول دیگر به نتایج غیر عادلانه منجر می‌شود بر آن اصول حاکم شود.
بر این اساس دولت‌ها نمی‌توانند با سوء‌نیت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصی همچون اهداف سیاسی و منفعت‌طلبانه برای حزب یا گروه خود در تجارت آزاد بین‌المللی که بر اساس اصل آزادی قراردادی شکل می‌گیرد مداخله نموده یا با قانون‌گذاری‌های غیر‌معقول همچون آنچه درخصوص ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق.ا.د.ک جدید که اعتبار امر مختومه آرائی که تجار تحصیل می‌نماید را مخدوش می‌نماید، یا با بازنویسی بی‌پروای قوانین به‌عنوان نمونه لایحه تجارت. که این باز‌نویسی‌ها به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و بازرگانی‌ را بر بازرگانان دشوار نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The necessity of the rational, fair with good faith governance in limiting freedom of contracts in international commercial contracts

نویسندگان [English]

  • Rabia Eskini 1
  • Reza Niazi Shahraki 2
1 Full professor of private law at Tehran universities
2 PHD student of private law at Mofid University
چکیده [English]

The principle of sovereignty of will and contractual freedom states that individuals' wills govern both the formation of contracts and the consequences thereof, and all legal relations. According to this principle stated in Iran's Civil Code, Art. 10, uncertain (untitled) contracts the principle of freedom of contract is declared in most of legal systems and international commercial instruments. The first article of "principles of European contract law (PECL) (2002) declares that Parties are free to enter into a contract and to determine its contents….Beside this article the theory of  The necessity of the rational, fair with good faith governance in limiting freedom of contracts in international commercial contracts" with the other international principles could complete international law and It supplements the provisions of the Principles, and it may take precedence over other provisions of these Principles when a strict adherence to them would lead to a manifestly unjust result.
The result of the theory is that the principle of good faith and fair dealing must be respectful for governments in their sovereignty so governments mustn’t inter the contract for their own personal political goals and purposes or by irrationally legislation such as article 968 of Iranian civil code or article 477 of Iranian criminal procedures code harm merchants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic jurisprudence(fiqh)
  • International Commercial Contracts
  • Performance of the contracts
  • Freedom of contract
  • state sovereignty
  • Good faith and fair dealing