کلیدواژه‌ها = تقصیر
تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 33-62

10.30497/law.2024.245349.3441

عباس میرشکاری؛ فاطمه رمضانی


نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 21، شماره 2، آبان 1399، صفحه 561-586

10.30497/law.2020.15123.2812

حامد نجفی


جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 243-271

10.30497/law.2012.1247

مریم نباتی؛ سیدعبدالمطلب احمدزاده