کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه

دوره 23، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-294

10.30497/law.2022.242387.3169

محبوبه مینا؛ هاجر یاسینی نیا


تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 25-50

10.30497/law.2019.2535

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


مسؤولیت مدنی دولت

دوره 10، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 69-105

10.30497/law.2012.1257

ولی رستمی؛ علی بهادری جهرمی