نویسنده = هادی طحان نظیف
همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 421-448

10.30497/law.2020.2695

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

دوره 13، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 73-94

10.30497/law.2012.1014

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 93-127

10.30497/law.2012.1264

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف