کلیدواژه‌ها = اراده
واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 257-278

10.30497/law.2018.2310

ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق


بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

دوره 16، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 26-46

10.30497/law.2016.1820

رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی