کلیدواژه‌ها = تعزیر
تحولات قانونگذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی

دوره 22، شماره 2، دی 1400، صفحه 499-518

10.30497/law.2022.241379.3080

غلامحسین الهام؛ امیر وطنی؛ محبوبه حسن زاده لیلاکوهی


نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 81-108

10.30497/law.2017.2093

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی