موضوعات = تاریخ حقوق
واکاوی رویکرد سیره نبوی در خصوص جرایم اخلاقی زنان؛ با نگاهی به جرایم اخلاقی پیشا اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245633.3475

شهلا بختیاری؛ مریم ذکاوت


پیوندزنی حقوقی به جهان اسلام؛ مطالعه موردی قانون مدنی عراق با تکیه بر رویکردهای حقوقی السنهوری [به زبان انگلیسی]

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.30497/law.2024.245602.3472

عمار کریم کاظم الفتلاوی؛ قاسم هیال رسن العبیدی