کلیدواژه‌ها = جرم
نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 81-108

10.30497/law.2017.2093

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی

دوره 15، شماره 1، مهر 1393، صفحه 91-117

10.30497/law.2014.1573

علی غلامی؛ جمال‌الدین حسین‌زاده


مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

دوره 10، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 91-141

10.30497/law.2012.1251

مهدی چوپانی