مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی

چکیده

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش در زمینة رابطة مذهب و جرم، معطوف به نقش مذهب در پیشگیری از جرائم بوده است و از تأثیر انگیزه‌های مذهبی در ارتکاب جرائم غفلت شده است؛ درحالی‌که امروزه این جرائم حجم بالایی از اخبار جرائم را در نقاط مختلف جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. جرم با انگیزۀ مذهبی، «هرگونه رفتار مجرمانه‌ای است که انگیزۀ انحصاری یا اصلی‌ترین انگیزۀ ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد». شناخت جرم با انگیزۀ مذهبی مستلزم بررسی تحلیلی مصادیق آن است؛ زیرا با توجه به تعریف مذکور، مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی نیز متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت اساساً مذاهب راستین الهی جرم‌زا نیستند و آنچه جرم‌زایی آن در این حیطه مدنظر است، انگیزه‌های مذهبی است که می‌تواند به‌طرز نادرستی انتقال یافته باشد. جرائم با انگیزه‌های مذهبی در حوزه‌های مختلف از قبیل تنوع مصداقی، فراوانی، اهمیت مصداقی، گونه‌شناسی انگیزه و... با سایر جرائم تفاوت‌هایی دارد که این پژوهش در صدد تحلیل و بررسی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instances of Religiously Motivated Crimes

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Jamalalddin Hosseinzade 2
چکیده [English]

Vast majority of studies on the relationship between religion and crime, has focused on the role of religion in crime prevention and the effect of religious motivations in committing crimes was neglected. However, Today's this crimes is accounted for high volume crime offenses in the news around the world, especially in Muslim countries. Religiously motivated crime is "any criminal conduct which the sole or principal motive for committing the act is religious orders or to protect the whole of religion. ". To identify Religiously motivated crime it is needed analytical issues, Because according to this definition, examples of religiously motivated crimes are different. It should be noted that the divine religions are not causing offense and what is the cause of crime in this area is the religious motivations that can be transferred in wrong ways. Religious-motivated crimes in various fields such as variety of instances, frequency, importance of instances, typology of motivation and etc differs with the other crimes and this study seeks to analyze it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • religion
  • Crime
  • religious motivation
آشوری، داریوش (1373)، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید. ##
آقایی‌نیا، حسین (1385)، جرائم علیه اشخاص، تهران: میزان. ##
ابوزهره، محمد (1384)، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمۀ علی‌رضا ایمانی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. ##
اُتنف، رنالد، رهیافت جرم‌شناختی و بزه دیده‌شناختی به تروریسم، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مجلة تحقیقات حقوقی، شماره 39. ##
امین، سیدمحسن (1952م)، کشف‌ الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، دار الکتب الاسلامیه. ##
جریس، صبری و الی لوبل (1350)، صهیونیسم در فلسطین، ترجمه منوچهر فکری رشاد، تهران: انتشارات توس. ##
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش. ##
دحلال، سیداحمد بن زینی (1366)، فتنۀ وهابیت، ترجمۀ سید محمدرضا دین‌پرور، تهران: دفتر تبلیغات مسجد قبا. ##
دورانت، ویل (1367)، تاریخ تمدن، ج4، ترجمۀ ابوالقاسم طاهری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. ##
دهخدا، علی‌اکبر (1343)، لغت‌نامه دهخدا، ج14، تهران: دانشگاه تهران. ##
دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغت‌نامه دهخدا، ج12، تهران: دانشگاه تهران. ##
الذهبی، غالی (1988م)، الجرائم الجنسیه، مصر: مکتبه غریب. ##
رایش، والتر (1381)، ریشه‌های تروریسم، ترجمة سیدحسن محمدی‌نجم، تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد. ##
روشنی، علی‌محمد (1386)، تحلیلی بر جرم نشر اکاذیب، تهران: بهنامی. ##
السعید، ناصر (1404ق)، تاریخ آل سعود، الجزء الاول، بی‌جا: دار مکه المکرمه. ##
عمید، حسن (1361)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر. ##
فهری، سیدابوالحسن (1380)، فرهنگ المحیط، تهران: انتشارات یادواره کتاب. ##
قربان حسینی، علی‌اصغر (1371)، جرم‌شناسی و جرم‌یابی سرقت، تهران: جهاد دانشگاهی. ##
قیاسی، جلال‌الدین؛ ساریخانی، عادل و خسروشاهی، قدرت‌الله (1388)، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، ج2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ##
کسن، موریس (1385)، اصول جرم‌شناسی، ترجمۀ میر روح‌‌الله صدیق، تهران: دادگستر. ##
کوشا، جعفر (1390)، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، ج1، 2 و 3، تهران: مجد. ##
گ. س. هاجسن، مارشال (1369)، فرقة اسماعیلیه، ترجمۀ فریدون بدره‌ای، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. ##
مجمع اللغة العربیة (1990م)، المعجم الوجیز، بی‌جا: مجمع اللغة العربیة. ##
معین، محمد (1380)، فرهنگ فارسی، ج1، تهران: امیرکبیر. ##
الموسوی الخمینی، روح‌الله (بی‌تا)، تحریر‌ الوسیله، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار العلم. ##
میرمحمدصادقی، حسین (1385)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: میزان. ##
میرمحمدصادقی، حسین (1386)، جرایم علیه اشخاص، تهران: میزان. ##
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و هاشم‌بیگی، حمید (1377)، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ##
ولیدی، محمدصالح (1369)، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، تهران: امیرکبیر. ##
ولیدی، محمدصالح (1376)، حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و اتلاف عمدی اسناد، تهران: نشر داد. ##