کلیدواژه‌ها = بانکداری بدون ربا
واکاوی نقش بلوک‌سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/law.2024.245690.3485

خیراله پروین؛ ولی رستمی؛ نادر میرزاده کوهشاهی؛ علی الهیاری‌فرد