کلیدواژه‌ها = ولی فقیه
مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

دوره 14، شماره 1، آذر 1392، صفحه 27-52

10.30497/law.2013.1487

حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام


حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

دوره 11، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 121-152

10.30497/law.2012.1063

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست