کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 77-96

10.30497/law.2019.2540

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی


حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 29-56

10.30497/law.2017.2091

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی