حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب    می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vehicle privacy in Iranian and UK laws

نویسندگان [English]

  • Reza Shokri 1
  • Mehdi Sheydaian 2
  • Seyed Mahmoud Mirkhalili 2
1 Phd Student of Criminal Law and Criminology at Islamic Azad University (Branch of Qom)
2 Criminal Law and Criminology, Faculty Member, University of Tehran (Farabi Pardis)
چکیده [English]

In contrary to current imagination and Imam Khomeini s Thoughts, privacy is also considered for vehicle. However, such privacy is on physical and material aspect and the part of vehicle which can be visible from outside the car is seen inside privacy concept in terms of immaterial privacy since it can be seen in public and is not a scope in which other people are prevented from entering. This lack of entrance, however, covers only glance or immaterial privacy and does not apply in material and physical aspect. It means that a part of vehicle which can be observable trough glasses is not vehicle privacy in which someone cannot wear out his/her clothes or conducts a behavior permissible in privacy. In fact, this visible extent has no immaterial privacy. Respecting vehicle privacy necessitates to prevent any kind of defamation except than by rule of law including vehicle inspection in which UK lawmaker’s approach is to address details and the necessity to annul an illegitimate reason compared to Iran where there is an ambiguous approach so UK approach is more proper in terms of respecting privacy. Another form of defamation is unauthorized entrance into vehicle not supported by penal law in both countries; also, installing detector is not negating privacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle privacy
  • Iran
  • UK
اصلانی، حمیدرضا، 1384،حقوق فناوری اطلاعات، تهران؛ میزان با همکاری فناوری اطلاعات ریاست جمهوری ، چاپ اول.
انصاری،باقر، 1386، حقوق حریم خصوصی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ اول.
تدین، عباس،1378،تحصیلدلیلدرآییندادرسیکیفری ، تهران ،میزان، چاپ اول.
خمینی ،روح الله،1389،صحیفه امام،مجموعه آثار امام خمینی (س)تهران،موسسه تنظیم،نشر آثار امام خمینی (ره) دوره22 جلدی ، چاپ پنجم.
خمینی ،روح الله ،1378،ولایت فقیه،حکومت اسلامی، تهران،موسسه تنظیم،نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.
رحمدل، منصور؛زمستان 1384،حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 70،
زندی، محمد رضا، 1383،432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، نشر اشراقیه، تهران،چاپ اول،.
معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، 1381، مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری، دفتر تحقیقات و پژوهش‌های قضایی ،تهران، چاپ اول .
ویلمن،جان،1391،ترجمه کتاب Brown,GCSE Law گواهی نامه عمومی آموزش سطح دو حقوق، مترجم محبوبه منفرد و امیر حسین جلالی فرهانی؛انتشارات خرسندی ،چاپ اول .
Clayton G, 2016,Text book on immigration and asylum law,7th ed,New York,Oxford university press.
Dixon,D,Bottomley, A, Coleman, C, Gill, M, & Wall,  D, 1989, “Reality andrules in the construction and regulation of police suspicion”, International Journal of Sociology of Law, Vol.17 (2),
Emmerson B,Ashworth A,Macdonald A,2012,human rights and criminal justice.3th ed.London:Sweet and Maxwell
Karanja SK, 2008,Transparency and Proportionality in the Schenge Information System and border control cooperation. Leiden, Martinus nijhoff publishers.
Kleijkamp GA, 1999, Family life and family interests. 1th published.London:Kluwer law international.
Stone R. 1995,Exclusion of evidence under section 78of the police and criminal evidence Act:practice and principle,p4-6 .Web journal of current Legal,issue ,(http:/ webclinical .ac. uk/ articles3/Stone 3.html,
Stone, R, 2006, Textbook on civil liberties and human rights, Oxford, Oxford University Press.
Sanders A, & Young, R, 2007, Criminal justice, London, Butterworth, Oxford university press,
Police and criminal evidence Act (1984).
Ozin,P.,Norton,H,& Spivey,P.,PAC,E2006,A practical guide to the Police and Criminal Evidence Act1984, Oxford ,Oxford University Press.
https://www.tracking-system.com
https://www.techdirt.com/articles
https://www.vajehyab.com