انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی


عنوان مقاله [English]

Expiration of Lease Terms and Its Effects in the Civil Laws of Iran, Egypt, and France

نویسنده [English]

  • Ali Abbas Hayati
PhD Graduate