نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، معاون نظارت و بازرسی و مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.

چکیده

با تصویب‌ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش‌بینی شد که از جمله صلاحیت‌های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می‌پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه‌ای در رسیدگی فوق‌العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می‌دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می‌نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش‌ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal system governing adjudicating arbitrary laws and the law in the Administrative Justice Court (Explanation of Article 79 of the Law on the Establishment and Procedure of the Administrative Justice Court)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mowlabeigi 1
  • Valiyollah Heidarnezhad 2
  • Hossein Mohammadi Ahmadabadi 3
1 Professor, Deputy of Supervision and Inspectionand & Court of Appeal Judge of the Administrative Justice Court, Iran
2 Ph.D. Student in (Public Law) Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in (Public Law) Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the ratification of the Law on the Establishment and Procedure of the Court of Administrative Justice, adopted in 1392, the Expediency Council, and subsequently the removal of the Branches of Detection, a two-stage hearing in the Administrative Court, it was again foreseen that among the most important and influential powers of the reviewing branches, Or law, which is applicable to the application of Article 79 of the Law on the Organization of the Court. In accordance with the aforementioned provision, the exceptional nature of the special authority in the extraordinary hearing is for the head of the judiciary and the chairman of the Administrative Justice Court to refer the definitive opinions of the Divisions of the Administrative Justice Tribunal, which are contrary to law or the Sharia, for referral to the Tribunal's Appeal Courts. In this study, by studying the history of dealing with the opposing opinions in the post-revolutionary laws, and in particular the laws and regulations after the Islamic Revolution, the judicial analysis and the opinions of the General Board of the Administrative Justice Court in response to the challenges, ambiguities and scope of the proceedings in the form of the application of the article Article 79 of the Code of Administrative Justice has been reviewed

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Court of Administrative Justice
  • the Shari'a or the law
  • Article 79
  • the validity of the case is closed