امکان‌سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران

2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

فقهای امامیه و عامه اتفاق‌نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می­شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف‌نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق­دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی­گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی­گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می­رود و با جدایی او برنمی­گردد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت‌پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می­رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت‌ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of returning custody of the mother by separation from the second wife

نویسندگان [English]

  • Seyyed Sajjad mohammadi 1
  • Seyyed Abolfazl Mousavian 2
  • Ahmad Mortazi 3
1 PhD Student in Jurisprudence and Islamic Law in Mofid University, Qom, Iran
2 Assistant Professor in Mofid University, Qom, Iran.
3 Assistant Professor in University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The jurists agree if the mother who has the custody of her child is married to
a person other than her father's father, the custody of the mother will be
canceled. If the mother divorces her from her remarriage, there is
disagreement over the return or non-return of the custody of the mother.
Many Imams and Sunni jurisprudents believe that the divorce of a mother
from a barbarian man comes back to her custody. In their view, the mother's
remarriage is a barrier to the exercise of custody, and it is prohibited by
deterioration. In contrast to Maliki's jurisprudents and some of the Imami's
jurists, it is believed that the remarriage of a mother with a felonious man
will be lost to the custody and will not be divorced. It seems that the
emergence of narratives, the rule of irreversibility of the right of
impoverishment, and the fall of the will of the fall, implies that the right of
custody of the mother does not return to separation from the new wife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Custody
  • right
  • judgment
  • irreversibility of the void
  • deterioration