خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن و سیره معصومین (علیهم‌‌السلام) (بررسی موردی امکان‌سنجی الزام به شرکت در جهاد نظامی)

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده‌اند؛ به این نتیجه رسید که می‌توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام‌های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

conscription From the perspective of Imamiye jurisprudence (case study of feasibility of Obligation to Jihad)

نویسندگان [English]

  • seyed mojtaba azizi 1
  • Hossein Ahmadi 2
1 Assistant Professor in political science faculty of Imam Sadeg (as) University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in public Law of Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The requirement to conscription is one of the important issues of public law. This topic from Beginning to enter Iran has been supporters and opponents. One of the citations that mentioned by a group of shias' jurists about the legitimacy of obligation to conscription is based on The concept of Jihad in shias' jurisprudence. Current research via descriptive-analytical method and library studies, by reviewing the Quranic verses and lifestyle of the Imams in reacting toward those people who have no acceptable reasons for dont participating in jihad, Concluded that use of some kind of Coercion toward those people is legitimate. Most of that requirement were of social pressure type and Threat to the retribution of the hereafter and less of theme were direct obligation and forcing people to participate in the battlefield. Anyway killing people for dont participating in jihad isn’t legitimate.
Keyword: conscription, Obligation to Jihad, Quranic verses, lifestyle of the Imams, Imamiye jurisprudence, conscription, obligation to conscription

کلیدواژه‌ها [English]

  • conscription
  • Obligation to Jihad
  • Quranic verses
  • lifestyle of the Imams
  • Imamiye jurisprudence
  • obligation to conscription