ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پیشگیری از ایراد خسارات یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه­های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده­اند. اصل مزبور در حوزه خسارات زیست­محیطی به این معناست که فقدان قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که برای پیشگیری از ضایعات زیست‌محیطی لازم است مورد استفاده قرار بگیرد. سؤال اصلی این مقاله این است که نظام قضایی در بکارگیری اصل اقدامات پیشگیرانه از چه ابزاری استفاده می­کند؛ ابزار مسئولیت مدنی یا مقررات رفتاری؟ به عبارتی یک نظام قضایی جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاری استفاده می­کند یا اینکه از طریق تحول اساسی در قلمرو موضوعی مسئولیت ­مدنی و جایگزینی رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد جبرانگارانه عمل می­کند؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی ابتدا ملاک‌های نظام قضایی در انتخاب هر یک از دو ابزار مسئولیت مدنی و مقررات رفتاری را بررسی نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضایی در اعمال اصل اقدامات پیشگیرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در این مقاله معتقد به امکان استفاده از ابزار مقررات رفتاری در خسارات زیست‌محیطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal system tools to confront environmental losses emphasizing the principle of preventive measures

نویسندگان [English]

  • Habibollah Rahimi 1
  • Nasrin Khodarahmi 2
1 Associate Professor,Allameh Tabatabai university,law school
2 ph.D Student in private law,Allameh Tabatabai University,law school.
چکیده [English]

Prevention of losses is one of the important legal principles that lawyers have spoken about in recent decades. The aforementioned principle in the field of environmental losses means that the lack of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the actions required to prevent environmental degradation. The main question posed in this article is that the legal system uses the tool of civil liability or behavioral regulation in applying the principle of preventive measures? In other words, does a legal system apply to the precaution principle use the behavioral regulation, or does it act in a compensatory way through a fundamental evolution in the subject matter of civil liability and the replacement of a preventive approach?
To answer this question, we first have to examine the criteria of the legal system in choosing either of the two civil liability tool and the behavior regulation, and then opine on the appropriate legal system in applying the principle of preventive measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulation
  • Precaution Principle
  • Civil Liability
  • Enviremental