حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و دانشیار دانشگاه دولتی قم.

چکیده

حمایت از انتقال گیرنده با حسن‌نیت مسئله‌ای بسیار پراهمیت در هر نظامی حقوقی است به نحویی که حدود حمایت می‌تواند آثار جدی بر ثبات نظام معاملاتی و سرعت انجام آن داشته باشد. بررسی قوانین ایران نشان می‌دهد که رویکرد منسجمی نسبت به حمایت از انتقال گیرنده با حسن‌نیت اتخاذ نشده است. از سوی دیگر مطالعه تطبیقی این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان به‌دنبال حکمی کلی در مورد حمایت از این اشخاص بود بلکه در هر شاخه حقوقی بسته به اصول حاکم بر آن حوزه، حمایت مورد نظر متفاوت خواهد بود. بر این اساس حمایت حقوقی که در قالب نظام ثبت املاک از دارندگان با حسن‌نیت سند رسمی انجام می‌شود با توجه به اصول حاکم بر این حوزه، متفاوت از حقوق مدنی است. بر همین نسخ، اصول حاکم بر حقوق تجارت و یا مالکیت فکری اقتضای حمایت متفاوتی را از انتقال گیرنده با حسن‌نیت  می‌کند. این حقیقت ما را وا می‌دارد که در رجوع به حقوق مدنی به عنوان حقوق مادر محتاط باشیم و در یافتن حکم از انتقال گیرنده با حسن‌نیت به اهداف و رسالت‌های خاص هر حوزه حقوق خصوصی رجوع کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Protection of good-faith acquirer in law of Iran and French

نویسندگان [English]

  • pooria razi 1
  • ebrahim abdipour fard 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University
2 faculty member of Qom university
چکیده [English]

The protection of good-faith acquirer is crucial point in every legal system so that the extension of protection could have an important consequence of transaction stability and its speed. Scrutinizing Iran’s codes demonstrates that there is no coherent approach toward the protection of acquirer. In other hand, comparative study of the issue shows that we could not search for general rule to protecting good-faith acquirer, but the protection would different in each branch of law, depending on their rules and goals. Therefore, protection of good-faith person in land’s law registration considering the principle of this domain is different from civil law. Moreover, the sovereign principles of commercial and intellectual property law require a different protection of good-faith acquirer. This truth requires us to be prudent in referring to civil law as mother law on this issue and in order to find the proper rule for protecting good-faith acquirer, the purpose and goals of each branch of private law must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good-faith
  • appearance
  • public trust
  • Ownership seizure