اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

چکیده

اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می‌دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می‌خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به انحای دیگری خودنمایی می‌کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالب اضطرار به وقوع می­پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستر یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می­کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می­پیوندد که خود نیز به اقسامی تقسیم می­شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراری صحیح می­دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بیان کرده­اند که به نظر می­رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریباً اختلافی نیست و همه آن را غیر نافذ می­دانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونی واقع می­شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می­باشد گرچه نفس معامله اضطراری صحیح قلمداد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect transactions in the emergency caused by the reluctance of Jurisprudence and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • alireza noorabadi 1
  • Seyyed Mostafa Sa'adat Mostafavi 2
1 amam sadegh
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Although the specific meaning today with the threat and overcome reluctance to happen, In legal relations, but there is less pressure to conclude a contract that affects a person's free will, to other modes of glaring. Accordingly, although sometimes reluctantly in the form of emergency because of the urgency of MyPyvndd personal aspects, but this pressure and external threats emerge in the context of a screw. This occurred in two cases MyPyvndd which is divided into different types; 1. emergency contract due to reluctance on the transaction 2. emergency contract due to reluctance on the hesitant action. On the effects of the transaction in distress in the first case, the opinions of jurists and lawyers is different jurists and lawyers know the correct emergency deal it consequently warrant the accuracy sanctions, nullity and lack of influence over the limitations stated that the It seems that due to the realization of the spiritual element of reluctance, lack of influence in this case the transaction is consistent with legal logic. To effect a transaction in the second case, almost all of it blunt and know the difference. Accordingly, emergency transactions that actually occurs in the context of an external pressure, blunt and requires further confirmation in distress is the correct emergency deal breath as though in throughput.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coercion
  • Compulsion
  • Jurisprudence
  • enforcement