جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

فناوری اطلاعات نه‌تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی‌ بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل‌دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است ‌هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد.
فضای مجازی همچون فضای حقیقی‌، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن‌ها دیگر کنش‌گران حاضر در این فضا را مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه‌دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر‌ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع‌آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین‌المللی موجود و تحلیل آ‌ن‌ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین‌الملل چاره‌اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه‌ قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ‌کافی، مؤثر و رسا نمی‌باشند‌. و در عرصه بین‌المللی می‌توان با ‌ایجاد اجماع بین‌المللی نظیر تنظیم معاهده بین‌المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین‌المللی فضای سایبری‌، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و....  اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه‌های ملی می‌توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه‌دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه‌ اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می‌تواند در این زمینه راهگشا ‌باشد‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The place regulations of civil law and international criminal law in supporting cybernetic criminals /victims

نویسنده [English]

  • Ebrahim Eslami
چکیده [English]

Information technology has not only revolutionized the human life, but has
also established a new space called cyberspace . Due to the very nature and
constitutional elements of this space ,it has both served the human and
worked as an instrument for committing ceitain illegal affairs.Cyberspace,
similar to real space, has provided a new venue for offenders to commit
crimes. This way, computer offenders will resort to offend cyber users. The
broad, trans-boundary nature of the crime can serve as a reason for lack of
any effective decision in confronting the problem by different countries so
far. Therefore, this article, considering the need for nationally and
internationally supporting the victims of cybernetic crimes, has tried to
investigate criminal laws considered for such people. Unfortunately, the
current laws and the cybernetic regulations are of unique nature requiring the
formulation of both general and certain field specific laws. It is necessary to
indicate that the local courts can also rely on the principle of international
credibility, to combat cybernetic crimes and support the victims. The current
laws and procedures within the national and international domains are
neither sufficient nor effective. So, the establishment of international
consensus on different issues such as development of international treaties,
supervision of cybernetic spaces, formation of international cybernetic
police, establishment of cybernetic courts, modification of the current
computer crime laws and reevaluation of domestic crime investigation
procedures can help to overcome the shortcomings on cybernetic laws.