تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن‌ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش‌ساخته‌ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو‌ن‌گذار وجود آن‌ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی‌گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ‌کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Foundations of Contract on Essential Conditions for Validity of a Contract

نویسندگان [English]

  • Mozhde Abooie 1
  • mehdi Shahabi 2
چکیده [English]

The foundation of the contract have a considerable effect on the interpretation of the
conditions of the validity of contract, their position in the contract and their
impression in the iranian law .This research surveys the impacts of the contract
foundations on essential conditions for the validity of contracts. Is the essential
conditions for the validity of contracts a prepared pattern which is determined by
legislator or divine sources and they must exist in all contracts, because in the view
of legislator or divine sources, they are necessary. Or in the absence of these
conditions, will of parties is broken and consideration is incomplete. Or essential
conditions for validity of the contract are necessary for order in society and strong
trades. We are going to answer to these research questions. The essential conditions
for the validity of contracts may be based on individualism, or social necessity, or
legalism, and or only divine will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foundation of Contract
  • Essential Conditions for Validity of Contract
  • Legislator
  • Divine Sources
  • Principles of Freedom of Contract