ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده‌‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

اندیشه­‌ عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه‌ مشهوری است. اما مطالعه­‌ دقیق­تر در فقه نشان می­دهد که فقیهان راه­حل­های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته­اند. راه­حل نخست، بطلان بیع است. راه­حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در‌باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می­دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می­شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می­سازند). راه­حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می­انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می­دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می­دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sanction of sale of mortgaged property: study on comparative Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohssen Izanloo 1
  • sina habibi 2
  • Hadi Shabani Kandsari 3
چکیده [English]

Thought of lack of influence the sale of mortgaged property, is famous
thought. But a narrow study in jurisprudence shows that Jurisprudents been
considered variety solutions for lack of influence the sale of mortgaged
property. The first Solution is invalidity of sale. The second solution is lack
of influence the sale (adherents of lack of influence about the survival of the
right of mortgagee have disagreement. The first group remains right of
mortgagee on mortgaged property. Other group believes that permit Cause
fall of right of mortgagee and finally, third group Consolidate right of
mortgagee on price, namely Substitute of mortgaged property). The third
Solution is unenforceability of contract against mortgagee that is of branches
of the theory of lack of influence. Finally Some Considered Correct; sale of
mortgaged property. A group of adherents the validity of sale, remain right
of mortgagee on mortgaged property and small group, know established his
right on price (Substitute). This article paid to study on this diverse ideas in
juridical various schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The sale of mortgaged property
  • invalidity
  • Lack of influence
  • Unenforceability
  • Validity
  • Objective deputy