ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است‌، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر‌مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن‌ها از گزاره‌های توصیفی استفاده می‌کنیم (‌اگرچه در‌واقع اینجا توصیفی صورت نمی‌گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره‌های امری یا دستوری به‌کار می‌رود همچون باید، نباید و می‌تواند. پیش‌فرض ما بر این است که می‌توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این  مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر‌اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Definition essence and model in Legal concepts

نویسندگان [English]

  • Mohsen Esmaeli 1
  • Ali Mohajerani 2
چکیده [English]

Although definitions is one of the main topics discussed in logic and talked a
lot about it, but there is no comprehensive discussion in Etebari Sciences like
law. It is because the definition of the concept and topics in the world of law,
jurisprudence and the ethics is based on prior understanding of Etebar. In the
world of law we deal with value concepts that on their definition we use
descriptive statements (although in fact there is no describing here) and on
the other hand deal with concepts or command that is used in statements
such as must, haven’t to and can. Our presuppose is that we can achieve the
definition of legal concepts. In this article we will look at some general
theories the base of that we can be achieved the definition model of the legal
concept. We want to present the definition model in law so that legal
concepts can be expressed in this form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • law
  • Eebariate
  • institution
  • definition
  • Justice
  • concept