تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران

نوع مقاله : ‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تاریخچه صنعت نفت بیان‌گر آن‌ است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین‌المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه‌گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت ‌در تولید شناخته شده است. گفته می‌شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف‌پذیری و جذابیت در مؤلفه‌های مالی آن است. در این میان کشور ایران به‌رغم گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی، در به‌کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می‌نگرد. گفته می‌شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت ‌در‌ تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis of Production Sharing Contracts in Upstream Petroleum Industries and its Applicability in Iran’s Laws

نویسندگان [English]

  • Masoud Amani 1
  • Mohammad Hosein Hamidzadeh 2
1 PHD. of private law
2 Ph.D. candidate in petroleum Law at university of shahid beheshti
چکیده [English]

 The history of petroleum industry shows that host countries after the virulent experiences in old concession system and international revolutions in the middle of the twentieth century, were appealed to new investment petroleum system. The new investment system has been known as the framework of production sharing contracts. It is believed that the first reason for the appeal to the contractual pattern is that these contracts respect the countries’ sovereignty principle about natural sources. The second reason is that fiscal components in these contracts are flexible and attractive. However, Iran, despite it’s been quite a long time since the Islamic revolution, is dubious about using the production sharing contracts. It is stated that the reasons for this are that first of all Iran’s sovereignty on natural sources will be ignored; and secondly the legal obligations prohibit that. This article legally analyzed sovereignty and main fiscal elements of contracts and explained the optimal feature of these contracts. Then, we explained the applicability of the contracts in Iran’s fields through researching the status of Iran’s petroleum regulations, and finally presented the essential proposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production sharing contracts
  • host country
  • foreign investor
  • Iran’s petroleum regulations