وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

چکیده

یکی از مسائل چالش‌برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن‌ها می‌گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می‌باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می‌باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه‌ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به‌طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به‌صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می‌باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می‌باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conditions of Having or not Having a Child after Marriage Based on Fegh and Law

نویسنده [English]

  • Javad Niknejad
Assistant professor of Qaemshahr Branch,Islamic Azad university
چکیده [English]

One of the challenging issues for the young couples, sometimes leading to deep and harsh differences and argument (between the two parties) is the problem of having a child or not. The major question in law is whether a consequence of marriage, whether each marriage by itself hassush a consequence or whether marriage has no such a consequence per se unless the condition of having a child is mentioned in the marriage contract and the relevant documents. There exist two ideas and theories. First, having a child is the consequence of marriage by itself, and if the couple do not want to have a child, it must be mentioned in the contract wheather expressed or implied. Second, marriage by itself dose not have the consequence of having a child unless it is stated in the contract whether expressed or implied. the present article with an approach towards fegh and law tends to prove this theory that although marriage bt itself has no consequence of having a child, each marriage based on the term implid in act and has the consequence. In other words, it is not necessary to express in the contract, but normally having a child is the term implied in act unless not having a child is mentiond in the contract whether expressed or implied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • having a child
  • prevention from pregnancy
  • implied term
  • condition about description
  • term implied in act