ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می‌توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت‌های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش‌های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول‌های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی‌که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می‌گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت‌های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به‌عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی‌که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می‌گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت‌کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی‌گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Nature of Electronic Payment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltani 1
  • Hamid Assadi 2
1 Assistant professor of Shanid Beheshti University
2 Master of private law at Imam Sadiq University(as)
چکیده [English]

Electronic money is an instrument for Electronic payment Which has nearly all functions of physical money and doesn’t have its disadvantages. Electronic Money has many similarities with physical money but there are many challenges concerning its nature.  Bill and physical money like notes, coins and electronic money are used in everyday business.  In trades using physical money, the promise will be done immediately after handing the money.  For determining this point in electronic payments, we need to explain the nature of electronic money as a bill or a means for electronic payment. If we consider electronic money as bill then by the moment of paying, the promise will be performed and the bank who published the electronic money won’t be responsible in front of those who receive the money, but if we consider it merely as a means of electronic payment, then we cannot say that the promise would be performed by the moment we use electronic money and the bank who published the money would be responsible for the performance of promise. In this research we are going to discuss different approaches concerning electronic Money and finally give a complete and comprehensive approach in order to answer the questions about Electronic money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money
  • Electronic money
  • legal nature
  • electronic payment