ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

قرارداد سلف به‌عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی‌المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش‌بینی این قرارداد به‌عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس‌های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس‌های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می‌گردد، حصول قبض فی‌المجلس ثمن به دلیل مدت‌دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می‌شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری‌شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه‌کارهای ارائه‌شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal, Juridical and Financial Aspects of Salaf Contracts in Exchange

نویسنده [English]

  • Ebrahim Abdipourfard Abdipour fard
Associate Professor at Qom University
چکیده [English]

Salaf contract as a kind of sale in Imami fiqh and Iranian law is subject to the specific rules furthermore general rules in contracts among necessity of delivery in the contract assembly and deterrence of sale of salaf goods before overdue. Commodity exchanges established this kind of sale, hence it is necessary to survey that rules and requirements in this markets which its delivery occur after minimum 3 days and the buyers going to sell their goods which bought by salaf contract. The survey of juridical and legal justifications and approaches offered by authors and suggestion of abstraction idea of securities from its underlying contracts is the subject matter of this article. Indeed the issuer of securities by the authority granted by the governmental supervisor make the credital properties and the buyers and the sellers exchange this properties while forgave the underlying contracts and relations; the same role which central banks perform in monetory market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • salaf
  • standard parallel salaf
  • Commodity Exchange
  • Securities
  • maturity
  • delivery