تأثیر تغذیه بر کج‌روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

تغذیه، علاوه بر تأمین سلامت جسمانی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری و مدیریت بسیاری از اختلالات رفتاری، یادگیری و روانی ایفاء می‌نماید که بر شرایط رشد مدار زندگی کودکان و نوجوانان، رفتار آنان در مدرسه، فرآیند مراحل مختلف تحصیل، و رفتار و روحیۀ بزرگ‌سالان، در ابعاد گوناگون زندگی‌شان، از خانه تا محل کار و جامعه اثر می‌گذارد. از جمله مهم‌ترین وجوه اختلالات رفتار انسانی نیز رفتارهای ضد اجتماعی، انحراف و بزه‌کاری هستند. ارتباط تنگاتنگ تغذیه و عادات غذایی با جنبه‌های مختلف حالات روانی و رفتار انسان، توجه به کیفیت تغذیه، را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای مبارزه با رفتارهای ضد اجتماعی و جرم مطرح نموده است. مداخلات تغذیه‌ای‌ در مورد افراد مستعد خشونت و بزه‌کاری، به‌ویژه کودکان، از جمله مؤثرترین راهکارهای این رویکرد، در راستای پیشگیری از بزه‌کاری و کاهش نرخ آن، به شمار می‌آید. عدم موفقیت رویکردهای پیشگیرانه سنتّی، در کنار تغییرات چشمگیر عادات غذایی جوامع مختلف، در چند دهۀ گذشته و گرایش فزآینده به غذاهای محرک و مضر، نشان‌دهندۀ ضرورت و فوریت به کارگیری این مداخلات است. نوشتار حاضر، رابطۀ تغذیه با رفتار انسان را، به‌ویژه کج‌روی و بزه‌کاری و چگونگی استفاده از مداخلات تغذیه‌ای، با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش‌های به‌عمل‌آمده و آموزه‌های اسلام در این زمینه بررسی می‌کند و در نهایت مشخص می‌نماید که توجه به تغذیه افراد به‌عنوان عاملی مؤثر در ارتکاب جرم و پیشگیری از آن از نگاه جرم‌شناسی خرد و کلان امری ضروری است که باید در مورد آن برنامه‌ریزی و تقنین صورت پذیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nutrition on Delinquency and Criminal Behavior Looking at the Teachings of Islam

نویسنده [English]

  • Farid Mohseni
چکیده [English]

In addition to providing physical health, nutrition plays a very important role in the prevention and management of many kinds of disorders in behavior, learning and mood, which affects the developmental conditions of children and adolescents lives, their behavior in school, the process of different stages of education, and behavior and moods of adults, in different aspects of their lives, from home to workplace and society. Among the most important aspects of human behavioral disorders, are anti-social behaviors, deviation and delinquency. The close relationship of nutrition and eating habits with various aspects of human behavior and mental states has brought up the quality of nutrition as one of the most important approaches to combat anti-social behaviors and crimes. Nutritional interventions in people prone to violence and delinquency, especially children, are among the most effective solutions of this problem, in order to prevent and reduce crime rates. The failure of traditional preventive approaches, besides dramatic changes of nutritional habits of different communities in the past few decades, and increasing tendency to irritating and harmful foods, illustrate the necessity and urgency of implementing these interventions. The present article examines the relationship between nutrition and human behavior, specially deviation and delinquency, and the way of utilizing nutritional interventions, by using the results of researches and teachings of Islam in this respect.
It finally asserts that considering people’s nutrition as an effective factor in committing crime and its prevention is necessary from the perspective of micro and macro criminology, and must be the subject of planning and legislation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • deviation and delinquency
  • nutritional interventions
  • prevention of crime