حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد

چکیده

حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فن‌آوری‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده‌‌های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن‌‌‌ها ونیز بهره برداری از هویت اشخاص و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می‌کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام‌‌های ارسالی را فراهم می‌سازد.
اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا، روابط جنسی، عقاید فلسفی، مذهبی، سیاسی، ریشه‌‌های نژادی و قومی و حتی نوع علائق و سلیقه‌‌ها به محض آن که از طریق داده‌‌های الکترونیکی مورد پردازش قرار می‌گیرند باید مورد حمایت قانون‌گذار قرار گیرند.
این مقاله با هدف بررسی مفاهیم اساسی مرتبط با حریم خصوصی داده‌‌های شخصی و سیر تحول قانون‌گذاری در این زمینه و مطالعه مقررات حقوق ایران و اتحادیه اروپا در زمینه داده‌‌های شخصی و تنگنا‌های حقوقی حمایت از داده‌‌های شخصی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Privacy in the internet communications (As a study in the Iran and Europe Union law)

نویسنده [English]

  • sattar zarkalam
چکیده [English]

Relevant component of privacy have been divided in for topics(categories), even though there is no equal definition of it. Topics include Physical privacy, personal life privacy, privacy related to a person\'s identity and occupational privacy.
Nowadays, modern  information and communication technologies threaten privacy. For instance, information superhighway such as the internet prepared a new ways for infringement of privacy. On the one hand, the internet facilitates access to personal data and distortion and destruction theme as well as exploitation of the person\'s identity and publish these information unauthorised purposes and on the other hand, tracking the information  relevant person\'s identity and also sent massages content is possible by the internet. Further more, publishing of some information in the internet, results in the creation of nominal files or behavioural data bank and any number of person\'s information and all other internet users identity elements, become- visibly or invisibly- accessible exploitable in varies ways.
Meanwhile, when setting rules supervising the protection of privacy, little   consideration has been given to this new technology. For more explanation
In the IT era, issue of privacy protection as got a new form in the frame of data protection and it includes a new conception of privacy right. Consequently, every information having private aspect like physical, audio-visual information, sexual relationship, philosophic, religions, politic beliefs, racial and ethnic roots even interests should be legally protected as soon as they are processed through electronic data.
In Iran, from the legal point of view the necessity of protection personal data particularly after disclosing detail of the life private secret of an actress through the internet and mobile recognised more than ever.
This article has been complied with the purpose of considering principal contents concerning the privacy of personal data and evolution of legislation in this matter and study of Iran and EU rules about personal information and legal limit of personal data protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • privacy
  • personal data
  • internet communication
  • gathering and processing personal data
  • rules concerning personal data
  • interested consent
  • conflict in civil responsibility
  • free spreading of data
  • spatial criminal law conflict