حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسنده

استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

حقوق بشردوستانه مصالحه‌ای است بین ضرورت‌های نظامی‌‌ و ملاحظات انسان دوستانه و‌ هدف از آن کاهش درد و رنج‌های غیرضروری به‌هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون‌مند کردن عملیات نظامی ‌‌و رفتار انسانی با اشخاص دستگیرشده است. این شاخه از حقوق بین‌الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی به مرحله اجرا در می‌‌آید.
پس از حادثة 11 سپتامبر، دولت آمریکا با این ادعا که اعضای طالبان و القاعده «مبارزان غیرمشروع» ‌هستند، افرادی را که به اتهام تروریسم دستگیر کرده بود از شمول قوانین بشردوستانه خارج کرد. برخی از نویسندگان و مقامات آمریکایی با اظهار این‌که نوع جدیدی از خشونت در سطح بین‌المللی و فراملی توسط گروه‌های تروریستی رواج یافته است، حقوق بشردوستانه را در مبارزه با تروریسم قابل اجرا ندانسته و حتی از لزوم بازنگری در اسناد بین‌المللی حقوق بشردوستانه سخن راندند. این در حالی است که دولت آمریکا ‌هنوز پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو را نپذیرفته است. در این مقاله در پی آنیم تا با بررسی اسناد بین‌المللی نشان دهیم حقوق بشر‌دوستانه در مبارزه با تروریسم نیز جاری است و استدلال آمریکا در این زمینه صحیح نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Humanitarian Law and Campaign against Terrorism

نویسنده [English]

  • tavakkol habibzadeh
چکیده [English]

Humanitarian law is a reconciliation between military necessities and humanitarian considerations the ultimate end of which is reduction of preventable sufferings in the midst of armed hostilities. This reduction is feasible through legitimizing military operations and showing human behaviors towards those captured during war. This branch of international law is practiced only at the time of international and non-international armed hostilities.
Following the September 11 event, the U.S administration excluded those arrested on the charge of terrorism from the domain of humanitarian laws. This exclusion occurred under U.S claim that the members of Taliban and al-Qaeda are unlawful combatants.
Stating that a new type of violence was in process at international and beyond national levels by terrorist groups, some American authorities and authors considered humanitarian law inapplicable in campaign against terrorism. They even made statements concerning the necessity of revision in the international documents of humanitarian law.
It is noteworthy that the U.S state has not adopted the additional protocols to the Geneva Conventions yet.
Surveying international documents, the present article seeks to prove that humanitarian law is also applicable to the conditions of campaign against terrorism and disprove U.S arguments in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • humanitarian
  • law
  • Geneva Convention